មេធាវី ខ្មែរ​-​បារាំង បើក​សិក្ខាសាលា ដើម្បី​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍ អំពី​ក្រមសីលធម៌ មេធាវី និង​នីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​

​ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤​នេះ គណៈមេធាវី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​គណៈមេធាវី ទីក្រុង​លី​យ៉ុង និង​សមាគម​ហង់​រី កា​ពី​តង់ នៅ បានរួម​គ្នា បើក​សិក្ខាសាលា ដើម្បី​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍ អំពី​ក្រមសីលធម៌  មេធាវី និង​នីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ ក្រោម​ជំនួយ​ឧបត្ថម្ភ ពី​ស្ថានទូត​សាធារណ រដ្ឋ​បារាំង ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ដោយ​មាន​ការសហការ រៀបចំ​ដោយ គណៈ មេធាវី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា គណៈមេធាវី ទីក្រុង​លី​យ៉ុង និង​សមាគម​ហង់​រី កា​ពី​តង់ ៕

photo 1 photo 2 photo 3 photo 4 photo 5