ក្តាមធុនធំ២ និង ព្រូស១គ្រឿង បុកគ្នារងការខូចខាតទាំង៣ នៅ​ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

IMG_0391

IMG_0392

IMG_0393