អាជ្ញាធរស្រុកកៀនស្វាយអប់រំក្រុមហៅមូយនៅរមណីយដ្ធានកៀនស្វាយក្រៅ

ខេត្តកណ្តាល ៖ អាជ្ញាធរស្រុកកៀនស្វាយកាលពីថ្ងៃទី១០ខែឧសភាឆា្នំ២០១៥ម្សិលមិញចុះទៅធើ្វការអប់រំក្រុមហៅមូយនៅរមណីយដ្ធានធម្មជាតិកៀនស្វាយក្រៅស្ងិតនៅភូមិធំឃំុភូមិធំស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្តាល។
បើតាមលោកអ៊ូឈាងគណៈបញ្ជាការឯកភាពនៃអភិបាលស្រុកកៀនស្វាយបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ជាបន្ទាន់ការហៅភ្ញៀវគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់បានធើ្វភ្ញៀវមួយចំនួនគេមិនសម្បាយចិត្តទេ។
លោកអភិបាលស្រុកបានលើកឡើងទៀតថារណីយដ្ធានធម្មជាតិកៀនស្វាយក្រៅនេះបានធើ្វអោយមានការរិៈគន់ពីប្រជាពលរដ្ធថាមានក្រុមកាប់មូយយកតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុ។
លោកអភិបាលស្រុកថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើនៅមានក្រមុហៅមូយមានបន្តទៅទៀតនិងមានវិធានការអនុវត្តចាមផ្លូវច្បាប់។ដោយប៉ក់សារិទ្ធ