សមត្តកិច្ជបង្គ្រាបផ្ទះសំណាក់ពន្លឺជាប់ចិត្តករណីការជួញដូរផ្លូវភេទលើកុមារ ឃាត់ខ្លូនម៉ែយ៉ែមម្នាក់

ខេត្តកណ្តាល៖ សមត្តកិច្ជប្រឆា្នំងការជួនដូរមនុស្សនិងអានិតិជនក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហ ការជាមួយសមត្តកិច្ជក្រុងតាខ្មៅបានចុះបង្គ្រាបផ្ទៃះសំណាក់ជាប់ពន្លឺជាប់ចិត្តកើតហេតុថ្ងៃទី១១ ខែឧសភាឆា្នំ២០១៥វេលាម៉ោង១៤,០០នាទីត្រង់ចំណុចភូមិតាខ្មៅ៣សង្គាត់ក្រុងតាខ្មៅខេត្ត កណ្តាល។

បើតាមលោកសឺិមប៊ុតបណ្ឌិតអធិការក្រុងតាខ្មៅបានអោយដឹងថាបានរំដោះជនរងគ្រោះបានទី១មានឈ្មោះជាចន្តាស្រីអាយុ១៨ឆា្នំទី២ image image image image ចន ស្រីល័ក្ខ ស្រីអាយុ១៨ឆា្នំទី៣មានឈ្មោះភោគសុធារិទ្ធស្រីអាយុ២៥ឆា្នំទី៤មានឈ្មោះសុនស្រីខូចស្រីអាយុ២៥ឆា្នំទី៥មានឈ្មោះកែបស្រីពៅស្រីអាយុ២២ឆា្នំទី៦មានឈ្មោះប្រុសឧស្សាហ៍ស្រីអាយុ១៨ឆា្នំទី៧មានឈ្មោះឡាំងរឿនស្រីអាយុ៤៣ឆា្នជាមេការនៅផ្ទះសំណាក់ខាងលើសមត្តកិច្ជនិងរឹបអូសបានស្រោមអនាម័យប្រ៩(ប្រើរួច០៥)។
លោកអធិការការចុះបង្គ្រាបដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះដោយលោកព្រញរាជអាជ្ញារងទេពមុនិន្ទនៃសាលាដំបួងខេត្តកណ្តាលនិងការមេត្រីអន្តរជាតិ(AkT)។ លោកថាជនរងគ្រោះត្រូវបានទៅនាយកដ្ធ្ធានប្រឆា្នំងការជួញដូរដើម្បីបន្តនិតិវិធី។ដោយប៉ក់សារិទ្ធ