ពិធីចែកជូនកុំព្យូទ័រដល់ក្រុមនិស្សិតគ្រប់ស្រុកក្នុងខេត្តកំពត

ខេត្តកំពត៖
ក្រោយពីការបើកវគ្គបង្រៀនយុវជនអ្នកបន្តវេនមកក្នុងមួយស្រុកពីសប្តាហ៍៨ស្រុកគឺ១៦សប្តាហ៍កន្លងមក នៅថ្ងៃទី១២ខែកក្កដា២០១៥ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សយសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពតមានការធ្វើមហាសន្និបាទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធានលេខាហិរញ្ញវត្ថុទាំងប្រាំពីរស្រុក និង មួយក្រុងទូទាំងខេត្តកំពត ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម យ៉ែម ប៉ុញ្ញារិទ្ធ អគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុគណបក្ស និង ឯកឧត្តម ជា ប៉ូច ប្រធានក្រុមការងារខេត្តកំពតហើយក្នុងយុវជនជាប់ឆ្នោតត្រូវបាន Computer ក្នុង១ស្រុក ១កំប្លេរ ទុកសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការយុវជនតាមស្រុកនីមួយៗ ឯកឧត្តម យ៉ែម ប៉ុញ្ញារិទ្ធ បានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គនេះទៅយុវជនត្រូវខិតខំរៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲក្លាយជាយុវជនជាអ្នកបន្តវេន និង យុវជនឆ្មើម

11755896_1632071860413124_6599645443429101230_n

11753682_1632071983746445_596737149990877622_n

11705288_1632071800413130_5107092392103959867_n

11204396_1632071913746452_4863789116303820715_n