គួរឲ្យ​ញញើត​! វីដេអូ​នៃ​ការ​វះ​គីស – មាន​ជំងឺ​បេះដូង​ហាម​មើល

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែមេសា ថ្មីៗ​នេះ​ផេក ម៉េឌីខល វីដេអូ (Medical Video) បាន​បង្ហោះ​វីដេអូ​នៃ​ការ​វះ​គីស​ចេញ​ពី​នាក់​ជំងឺ​ម្នាក់ ឃើញ​ហើយ​គួរឲ្យ​ញញើត​ ព្រឺរោម ព្រឺ​ស្បែក​ណាស់។ បើ​បងប្អូន​ប្រិយមិត្ត​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​សូម​កុំ​ទស្សនា។

cyist-operation-1
cyst-operation-2
cyst-operation-3