ជួយ Share ផង! គំរូ​ល្អ និង​រឿង​ពិត​នៃ​ជីវិត​តស៊ូ​នៃ​និស្សិត ក្រីក្រ កម្សត់​ម្នាក់

វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​ដែល​ផលិត​ដោយ ថ្នាក់​បណ្ដុះ​គុណធម៌​នៃ​សាលា​បញ្ញាសាស្ត្រ​កម្ពុជា (fb: ថ្នាក់​បណ្ដុះ​គុណធម៌ – PUC) ជា​គំរូ​ល្អ​នៃ​ការ​តស៊ូ សិក្សា​រៀន​សូត្រ របស់​និស្សិត​ក្រីក្រ ដ៏​កម្សត់​ម្នាក់ រហូត​បាន​សម្រេច។ ដំណឹង​យប់មិញ សូម​លើកយក​សារទាំងស្រុង​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្ជាប់​ជាមួយ​វីដេអូ​នេះ​ដូច​ខាងក្រោម៖

រឿង​ពិត​របស់​និស្សិត​ក្រីក្រ​ម្នាក់…

Share បន្ត​ដើម្បី​ឲ្យ​កូន​ខ្មែរ​ចេះ​តស៊ូ​ដូច​គាត់

………………………………..

មានរិទ្ធិ Tang Meanrith

ត្រូវ​តស៊ូ​ពុះពារ​ឧបសគ្គ​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ទម្រាំ​បាន​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​បញ្ញា​សាស្ត្រ

ទំនាក់ទំនង​ឧបត្ថម្ភ​គ្រួសារ​លោក តាំង មានរិទ្ធិ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ៖ (+855) 98 708 368