ជួយ​ស៊ែរ​បន្ត​ផង! ឪពុក​ម្តាយ​ក្រ គ្មាន​លុយ​សម្រាប់​ព្យាបាល ដំបូង​រលាក​ភ្លើង តែ​ពេល​នេះ​កើត​ជំងឺ​ដុះ​សាច់​ទៀត

ក្មេង​ស្រី​នេះ​ឈ្មោះ គ្រឿង ចិន អាយុ៦ឆ្នាំ ក្មេង​ស្រី​នេះ​មាន​បញ្ហា​រលាក​ភ្លើង ឪពុក​ម្ដាយ​ក្រី​ក្រ រស់​នៅ​ភូមិ​ក្សែត ឃុំ​ចោង​ម៉ោង ស្រុក​ទឹក​ផុស ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង ។ លោក​ជំទាវ ឯកឧត្តម​នៅ​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​ក្មេង​ស្រី ដែល​មាន​បញ្ហា​រលាក​ភ្លើង និង​បង​ស្រី កើត​ជំងឺ​ដុះ​សាច់​នេះ​ផង ។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​​23 ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោក​គ្រូនួន សុផន នាំ​ក្មេង​ស្រី ទៅ​ជួប​គ្រូ​ពេទ្យ​ធ្វើ​ការ​ពិភាក្សា បញ្ហា​វះ​កាត់ តើ​អាច​វះ​កាត់​បាន​ឬ​មិន​បាន ? ដូច្នេះ​ហើយ​សូម​សប្បុរស​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ ដល់​ពួក​គាត់​ផង។ លេខ​ទំនាក់​ទំនង​ឧបត្ថម្ភ 016 542254 / 071 5422545 / 081 272929
ប្រភព៖​ Samphors Love